1 2 imagen de ctrasa

Activitats

Incineració de residus urbans

El desenvolupament que ha sofert la nostra societat durant els darrers anys i els nous hàbits de consum en que això s’ha traduït, ha comportat que malgrat els creixents esforços i iniciatives per a separar de la fracció de la brossa domèstica tot allò reciclable (vidre, envasos, paper i cartró), la quantitat de rebuig generat segueixi augmentant.

Ens trobem doncs amb una fracció última de residus a la que cal donar-hi una sortida final. En l’estat actual de desenvolupament de les tecnologies de tractament, dues són les principals vies d’eliminació dels residus: el dipòsit en abocadors controlats de residus i la incineració.

Des de CTRASA som conscients que la incineració de residus urbans no és una activitat popular i que genera un cert grau de desconfiança en part de la població. Tot i això, creiem que la incineració de residus en bones condicions de combustió, i amb un tractament de depuració dels fums que incorpori els darrers avenços tecnològics, és una activitat plenament compatible amb la conservació del medi ambient i la salut de les persones.

Si a més la incineració permet obtenir dels residus un darrer aprofitament energètic, com és el cas que ens ocupa, en que s’utilitza la calor dels fums de combustió per a produir electricitat, la incineració de residus presenta avantatges sobre l’abocament en dipòsits controlats.

En aquesta línia es situa el Centre de Tractament de Residus d’Andorra, des d’on tenim la convicció que per a realitzar el nostre servei de forma correcta i capgirar la percepció de la incineració, són imprescindibles dues accions:

  • Respectar escrupolosament els límits d’emissió
  • Informar amb transparència sobre l’activitat del nostre centre

Deixalleria

La deixalleria presta el servei de recollida de residus als industrials del Principat, a la resta de deixalleries, i permet recollir i reciclar els materials que no disposen de contenidor específic i que no és convenient que vagin barrejats amb la bossa del rebuig. Així, a la nostra deixalleria recollim des de residus reciclables (vidre, olis vegetals, ferralla, etc) fins a residus especials que poden ser perjudicials pel medi ambient i per les persones si no es gestionen adequadament (aerosols, bateries, pintures, piles, fluorescents, electrodomèstics, etc). D’aquesta forma, ens assegurem que cada residu tingui el destí més adequat.

Últimes Notícies

Raó Social: Centre de Tractament de Residus d'Andorra, s.a.
Direcció: Carretera de la Comella s/n
                 AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra

Tel.: (+ 376) 80 19 49
Fax: (+ 376) 82 35 50