1 2 imagen de ctrasa

FAQ

Com elimina CTRASA les dioxines?

Les dioxines i els furans es formen per la combustió dels materials halogenats. Les seves emissions es controlen cremant a una temperatura mínima de 850º durant dos segons, el que en redueix la formació, i mitjançant una injecció de carbó actiu als fums de combustió, que adsorbeix les dioxines. El producte resultant és retingut i eliminat en el filtre de mànegues, evitant així les emissions a l’atmosfera.

Com es controlen les emissions de dioxines?

CTRASA fa dues campanyes anuals de mesura d’emissions de dioxines i metalls pesants, en que un laboratori acreditat treu mostres a la sortida de la xemeneia i mesura les emissions. I durant aquest primer any de funcionament, farem quatre campanyes, una cada tres mesos.

Quins residus es poden dur a cremar al forn?

El forn de CTRASA ha estat dissenyat per cremar residus urbans, residus assimilables a urbans, residus hospitalaris de classe 3, fangs de depuradora, i residus carnis. El tipus i quantitats de residus incinerables venen determinats per l’autorització de posada en funcionament de CTRASA.

Com tracta CTRASA els residus industrials?

Depèn del tipus de residu. Els productors de residus s’adrecen a la deixalleria, on els residus es classifiquen en contenidors segons el tipus de residu. Els residus així emmagatzemats, s’envien a gestors autoritzats per al seu tractament o recuperació. Únicament la fracció de residus assimilables a urbans és incinerada.

On van a parar les cendres?

Les cendres s’emmagatzemen en una sitja, de la qual es descarreguen amb un camió cisterna i s’envien a un abocador autoritzat per aquesta mena de residus. Tot i que les seves característiques són idèntiques, a Espanya es denominen dipòsits controlats de classe 3, i a França de classe 1.

Per què CTRASA parla de Valorització Energètica?

La incineració dels residus duta a terme per CTRASA permet produir electricitat. Per cada tona incinerada es produeixen aproximadament 406 KWh d’electricitat, i això un cop descomptat el consum de CTRASA. Aquesta quantitat d’energia, que normalment es perdria amb el residu, és la que ens permet parlar de valorització energètica.

Raó Social: Centre de Tractament de Residus d'Andorra, s.a.
Direcció: Carretera de la Comella s/n
                 AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra

Tel.: (+ 376) 80 19 49
Fax: (+ 376) 82 35 50