1 2 imagen de ctrasa

FAQ

Com elimina CTRASA les dioxines?

Les dioxines i els furans es formen per la combustió dels materials halogenats. Les seves emissions es controlen cremant a una temperatura mínima de 850º durant dos segons, el que en redueix la formació, i mitjançant una injecció de carbó actiu als fums de combustió, que adsorbeix les dioxines. El producte resultant és retingut i eliminat en el filtre de mànegues, evitant així les emissions a l’atmosfera.

Com es controlen les emissions de dioxines?

CTRASA fa dues campanyes anuals de mesura d’emissions de dioxines i metalls pesants, en que un laboratori acreditat treu mostres a la sortida de la xemeneia i mesura les emissions. I durant aquest primer any de funcionament, farem quatre campanyes, una cada tres mesos.

Quins residus es poden dur a cremar al forn?

El forn de CTRASA ha estat dissenyat per cremar residus urbans, residus assimilables a urbans, residus hospitalaris de classe 3, fangs de depuradora, i residus carnis. El tipus i quantitats de residus incinerables venen determinats per l’autorització de posada en funcionament de CTRASA.

Com tracta CTRASA els residus industrials?

Depèn del tipus de residu. Els productors de residus s’adrecen a la deixalleria, on els residus es classifiquen en contenidors segons el tipus de residu. Els residus així emmagatzemats, s’envien a gestors autoritzats per al seu tractament o recuperació. Únicament la fracció de residus assimilables a urbans és incinerada.

On van a parar les cendres?

Les cendres s’emmagatzemen en una sitja, de la qual es descarreguen amb un camió cisterna i s’envien a un abocador autoritzat per aquesta mena de residus. Tot i que les seves característiques són idèntiques, a Espanya es denominen dipòsits controlats de classe 3, i a França de classe 1.

Per què CTRASA parla de Valorització Energètica?

La incineració dels residus duta a terme per CTRASA permet produir electricitat. Per cada tona incinerada es produeixen aproximadament 406 KWh d’electricitat, i això un cop descomptat el consum de CTRASA. Aquesta quantitat d’energia, que normalment es perdria amb el residu, és la que ens permet parlar de valorització energètica.

Últimes Notícies

Raó Social: Centre de Tractament de Residus d'Andorra, s.a.
Direcció: Carretera de la Comella s/n
                 AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra

Tel.: (+ 376) 80 19 49
Fax: (+ 376) 82 35 50